Budowa węzła Łostowicka-Armii Krajowej

Budowa węzła Łostowicka-Armii Krajowej.  Każdy kto podróżuje ulicą Armii Krajowej zapewne docenia możliwość szybkiego przedostania się z rejonu Śródmieścia do Obwodnicy Trójmiasta. Problemy zaczynają się jednak gdy nastaje czas powrotu do domów. Wtedy ul. Armii Krajowej oraz ul. Łostowicka korkują się i de facto ruch zamiera. Stworzenie skrzyżowania wielopoziomowego na krzyżówce wyżej wymienionych  ulic spowoduje udrożnienie obu z nich, zwiększenie ich przepustowości. Skróci się dzięki temu czas dojazdu do południowych dzielnic Gdańska z rejonu Śródmieścia czy Moreny.

Budowa węzła Łostowicka-Armii Krajowej
Na załączonej mapce widzimy jak zatłoczony jest wspomniany rejon o godz. 16-17.00. Strzałki wskazują ulice które zostałyby odkorkowane,po wybudowaniu wspomnianego węzła.
Budowa węzła Łostowicka-Armii Krajowej
Analogiczna mapka wskazuje natężenie ruchu w godzinach porannych. Sytuacja analogiczna. Problemem jest wydostanie się z dzielnic południowych w kierunku na Morenę i Śródmieście.

Gdańsk jest nasz – gdańszczan! Razem możemy wprowadzić zmiany!

– Wojciech Helmin

Numer 3 na liście PiS do Sejmiku Województwa Pomorskiego