Zmniejszenie korków

Przesunięcie tranzytu ze Śródmieścia na Młode Miasto

Pozwoli na zmniejszenie tranzytu z północnej części Gdańska na tzw. Trasę Warszawską.  W chwili obecnej cały ruch samochodowy w tym ciężkie pojazdy biegną przez Śródmieście w okolicach Dworca PKP , Huciska oraz Głównego Miasta. Powoduje to powstawanie korków jako że tamtędy przebiega również tranzyt w kierunku południowym w stronę Oruni jak i w kierunku Obwodnicy Trójmiasta przez trasę Armii Krajowej.

Przesunięcie części tranzytu na północ od Śródmieścia. W tym celu należy zmodernizować skrzyżowanie w okolicach Bramy Oliwskiej (w rejonie Zieleniaka) wykorzystać już istniejącą nowo wybudowaną ulicę na Nowym Mieście. Wymagane będzie wybudowanie drugiego wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie Bramy Oliwskiej oraz drugą nitkę dwupasmową biegnącą przez teren stoczni aż do terenu gazowni. Tam wymagane byłoby wydrążenie tunelu (byłby on dwa razy krótszy niż tunel pod Wisłą w rejonie ul. Sucharskiego).

Przesunięcie tranzytu z rejonu Głównego Miasta

Wyjazd z Gdańska na tzw. Trasę Warszawską z roku na rok będzie co raz większym problemem. Rejon Podwala Przedmiejskiego jest co raz bardziej zakorkowaną częścią miasta. W rejonie ABW mamy 3-poziomowe skrzyżowanie, które mimo tego jest kolizyjne. Budowa trasy na południe od Głównego Miasta przebiegać będzie głównie przez tereny ogródków działkowych na Olszynce. Trasa powinna być bezkolizyjna by zwiększyć przepustowość. W rejonie Zaroślaka powinno zostac zbudowane skrzyżowanie wielopoziomowe z rozjazdami w kierunku Śródmieścia, Oruni, Chełmu. W chwili obecnej modernizowany ma być wiadukt przy Urzędzie Wojewódzkim więc drożność na kierunku w stronę Głównego Miasta się zwiększy. Długość trasy to ok. 3,5 km więc czas przejazdu biorąc pod uwagę że byłaby to trasa szybkiego ruchu (jak Armii Krajowej 80 km/h) nie ulegnie wydłużeniu za to tranzyt w rejonie Zaroślaka będzie kanalizowany w 3 kierunkach – Chełm przez ul. Cienistą, Orunię, Śródmieście. Oznacza to że do Śródmieścia będzie wpadać zmniejszona liczba aut przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości przejazdu. Zamknięcie (kolor zielony) Podwala Przedmiejskiego spowoduje możliwość modernizacji wielopoziomowego (zburzenie wiaduktu) obok ABW. Zmniejszy to liczbę świateł na tej krzyżówce, pozwoli na zwiększenie liczby pasów do 3 na każdym kierunku (dziś w tunelu na obu kierunkach są tylko po 2 pasy). Tereny w rejonie Podwala Przedmiejskiego można by przeznaczyć pod zabudowę – dodatkowy pieniądz który skompensuje poniesione koszty na budowę dróg i przebudowę węzłów. Teren ten w przybliżeniu to 600mX100m.

Gdańsk jest nasz – gdańszczan! Razem możemy wprowadzić zmiany!

– Wojciech Helmin

Numer 3 na liście PiS do Sejmiku Województwa Pomorskiego